Dansk Jagtspaniel Klub - Februar 2022

DANSK JAGTSPANIEL KLUB FEBRUAR 2023

2 Indhold KÆRE MEDLEMMER 3 AKTIVITETER I DJSK 2023 4 DJSK GENERALFORSAMLING 6 HUBERTUSPRØVE - DET ULTIMATIVE SAMARB. 7 DJSK PÅ YOUTUBE 10 SKAL MIN FT SPANIEL JAGTTRÆNES? 11 SLIDGIGT OG SMERTER HOS HUND 13 BLAKHØJ.DK 16 TILBUD OM SPONSORAFTALE 19 SPONSORER I DJSK 20 FRA HVALP TIL DANSK JAGT CHAMPION 21 DJSK TRÆNINGSPLADSER 26 FT SPANIELTRÆNING V. KENNEL SPEEDSTER 27 Indhold HJEMMESIDE www.djsk.dk MAIL info@djsk.dk ADRESSE Haraldslundvej 1 8382 Hinnerup REDAKTØRER Kristina Begtrup Pedersen Ulla Marstrand DANSK JAGTSPANIEL KLUB

3 Indhold Kære medlemmer. Foråret er på trapperne og vi kan med glæde se tilbage på en helt fantastisk jagt og markprøvesæson med masser af nye prøvedeltagere og et herligt netværk af terrænværter, hjælpere og ikke mindst irske og engelske dommere, som alle har sagt ja tak til endnu engang at gæste DJSK på næste års markprøver. I januar havde klubben også fornøjelsen at afvikle den første hubertusprøve, hvor den ultimative afprøvelse af hund og jæger i herligt samarbejde finder sted. En prøve som bestemt bliver en fast og tilbagevendende tradition. Med forårets komme, venter der også en hel masse aktiviteter for alle medlemmer. Working Tests rundt om i landet for alle medlemmer er altid et stort tilløbsstykke. Vi glæder os til endnu engang at opstarte “årets mest vindende Working Test hund”. Husk at der kan hentes point i både åben og vinderklasse. Rundt om i landet begynder alle træningspladser at åbne op og glade spanielejere mødes igen på pladserne. Husk især at hvis du er ny spanielejer er det vigtigt at komme til træning og få den allerbedste start på din nye jagtkammerat. På træningspladserne er der altid god og grundig instruktion samt fin sparring med andre spanielfolk. Allerede d. 25. og 26. marts er DJSK så heldige at få besøg af det irske spaniel ikon, MickWalsh fra Hollydrive Kennels. Mick kommer og underviser hele weekenden fra hvalp til jagthund. En super mulighed for at få nogle af de helt rigtige værktøjer til den rette spanieltræning. Der er ledige pladser. Endnu engang afvikles også den velbesøgte spanieldag for alle. I år afvikles spanieldag den 29. og 30. april på Midtfyn, med et overflødighedshorn af aktiviteter for både jægere og ikke jægere. Foredrag, gratis træning, sjove konkurrencer for hunde, børn og voksne. Et stort tilløbsstykke. Altså et helt igennem travlt forår. Vi glæder os til at dele det med jer alle. Her er alle velkommen. Venlig hilsen Dansk Jagtspaniel Klub Jesper Brahe, Formand Mobil +4560534410 | www.djsk.dk

4 Ak t i v i te ter i DJ SK 2023 Aktiviteter i DJSK 2023 DATO LOKATION ARRANGEMENT 17. marts 2023 Fårup v/Randers Working Test - konkurrence starter Åben og vinder AV 24. marts 2023 Mørkenborg Kro, Fyn Eksamen, DJSK licenstrænere 25. marts 2023 Mørkenborg Kro, Fyn Generalforsamling 25.-26. marts 2023 Mørkenborg Kro, Fyn Træningsweekend med Mick Walsh 31. marts 2023 Nordjylland Working Test - Åben og vinder AV 15. april 2023 Allerød, Sjælland Working Test - Åben og vinder AV 22. april 2023 Østbirk, Østjylland Working Test - Åben og vinder AV 29.-30. april 2023 Fyn Spanielweekend og Working Test AV 18.-20. august 2023 Brahetrolleborg, Fyn Gamefair

5 Ak t i v i te ter i DJ SK 2023 HundTotalPLUS Den bedste forsikringspakke til din bedste ven • Ansvarsforsikring • Sygeforsikring, dækker hele livet - også arvelige ledsygdomme og udleveret og ordineret receptpligtig medicin • Livsforsikring Det er en forudsætning, at din hund endnu ikke er fyldt 1 år. Køb forsikring på dyrekassen.dk

6 Dansk J agtspani el Klubs gener alforsaml ing Dansk Jagtspaniel Klubs generalforsamling d. 25. marts 2023 kl. 16.30 I henhold til Dansk Jagtspaniel Klubs vedtægter, § 5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Dato: 25. marts 2023, kl. 16.30 Sted: Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge, Fyn. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år samt budget for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget inden fristens udløb. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Bo Ottesen – ønsker genvalg Mogens Pedersen – ønsker ikke genvalg 7. Valg af revisor og medlemsrevisor 8. Eventuelt. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar 2023 på mail info@djsk.dk og vil herefter fremgå af den endelige dagsorden. Ingen forslag modtaget inden fristens udløb. Link til vedtægter her. Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2023 på mail info@djsk.dk og vil herefter fremgå af den endelige dagsorden. Ingen forslag modtaget inden fristens udløb. Hilsen Bestyrelsen

7 HubertusprøveDe t ult imat i ve samarbe jde Dansk Jagtspaniel Klub afviklede for første gang den velkendte ”Hubertusprøve” for spaniels ved Giesegård Jagtvæsen d. 18. januar. På en Hubertusprøve er omdrejningspunktet, samarbejdet mellem jægeren og hunden. På traditionelle markprøver er der jo indkaldt kompetente skytter til at varetage skydningen og hundeføreren kan koncentrere sig om at føre hund, samt lade denne blive bedømt af dommeren. Går man skridtet videre derfra, er Hubertusprøven en afprøvning af både hund og førerens jagtlige evner, for her skyder hundeføreren nemlig selv over sin egen spaniel. I korte træk er det tilladt for føreren at medbringe 4 stk. patroner, hvormed der skal nedlægges min. 1 stk. jagtbart vildt for sin spaniel. Dommeren vil så vurdere hele forløbet, så som hundens jagtlige evner, lydighed, samarbejde med fører og ikke mindst vurderes førerens jagtlige evner, etik, skydefærdighed samt det sublime samarbejde med hunden. Hubertusprøve Det ultimative samarbejde

8 HubertusprøveDe t ult imat i ve samarbe jde Dommeren tildeler point for flere aspekter i afprøvningen og føreren med flest point efter jagten har vundet årets hubertusprøve. Hubertusprøven er ikke en stambogsregistrerende prøve, hvorved både kastrerede hanhunde og steriliserede tæver kan deltage. Se reglement for deltagelse her. 9 skønne hunde med fører stillede og vi startede dagen med god morgenmad og gode grin. Thomas Andersson havde taget turen fra Sverige for at dømme prøven. På Giesegårds dejlige terræn var der masser af vildt, hunde og fører fik 2 x 15 minutter og henved middagstid var alle mand igennem dagen. Vi sluttede af med et drev, hvor vi alle fik muligheden for at skyde en fugl.

9 HubertusprøveDe t ult imat i ve samarbe jde Sejren gik til Thomas Degn med Fire Bird, og samtidig startede en tradition ved at modtage en vandrepokal, i et meget tæt løb med førstepladsen gik 2. pladsen gik til Peter Quist Hansen med Dancer og 3. pladsen gik til Thomas Sigtenbjerggaard med Huntmore Boas. Efter en dejlig dag i skønt vejr, på flot terræn med god hjælp fra jagtvæsenet og terrænvært Søren, skytteassistent Lasse og skytteelev Frederik, der havde fulgt os hele dagen, sluttede vi af med frokost. Første, men absolut ikke sidste, Hubertusprøve var afsluttet og vi glæder os til af afholde flere i den kommende sæson. Se video fra hubertusprøven.

10 DJ SK på YouTube Dansk Jagtspaniel Klub er kommet på YouTube og der vil vi rigtig gerne skabe en platform, hvor alle medlemmer fortæller deres gode historier, viser film af deres vidundere og deler tips og tricks – om end det er i træningsøjemed eller det er andet. Det eneste DJSK ønsker er en god tone, godt humør og en masse netværk og vidensdeling mellem medlemmerne. De første videoer er uploaded og vi håber, at der kommer mange flere!! Har du noget du gerne vil have uploaded, så send din video til flg. mailadr.: danskjagtspanielklub@gmail.com. OG….. du kan gå ind på YouTube og abonnere på DJSK kanalen og se alle de gode, sjove og videns delene videoer, som forhåbentlig efter denne opfordring vælter ind ;O) Se kanalen her. DJSK på YouTube

11 Sk al min F T Spani el j agt trænes ? Skal min FT Spaniel jagttrænes? Flere og flere “ikke-jægere” anskaffer sig en FT Spaniel og det kan man godt forstå. En FT Spaniel er en fin størrelse familiehund, den er godmodig, den trives med børn og andre hunde og ikke mindst er den særdeles træn bar og villig efter at lære alt muligt. Det er også dermed vigtigt at forstå - og have med i overvejelserne når man påtænker et nyt familiemedlem - at netop en FT Spaniel er en race som er lavet for at gå på jagt og gå på jagt med så meget fart og energi at den som stødende jagthund er i stand til at rejse vildt for jægeren indenfor forsvarlig skudafstand. I Danmark findes der er nu særdeles stærke engelske og irske linjer af FT Spaniels som igennem mere end 150 års gennemtænkt avlsarbejde, der befinder sig og trives allerbedst med at blive trænet og stimuleret til netop det som racen er lavet til. Som udgangspunkt trænes en FT Spaniel på sin byttedrift og ene og alene med udgangspunkt i af en FT Spaniel faktisk er en “dræber-hund” som under jagten faktisk går på jagt for sin egen og sit livsbehovs skyld, nemlig at få mad. Gennem det gode avlsarbejde formår man så heldigvis idag at få trænet FT Spaniels således at det der bliver nedlagt for den (som den i meget gamle dage selv skulle aflive), rent faktisk bliver apporteres til den pågældende jæger. Denne “byttedrift” er ekstraordinær vigtig at få stimuleret og det er nogle af de allervigtigste punkter der bliver taget udgangspunkt i på træningspladser specialiseret netop i FT Spaniels.

12 DJ SK på YouTube Ofte hører man at FT Spaniels har “fluer i hovedet” , “render på væggene”, “ jagter skygger og støvkorn”. Dette forekommer stadig men tillægges udelukkende den tidlige prægning samt forkerte opstart af en jagthund med stor drift og jagtlyst. Husk at byttedriften er hvalpen født med, og det eneste man som træner skal koncentrere sig om et at stimulere et enormt drive som blot med rette teknik kan kontrolleres til det endelige resultat. Uanfægtet om man ønsker sig verdens allerbedste jagthund eller familiehund. En veltrænet og velstimuleret FT Spaniel er en herlig hund i super balance som jo nærmest helt af sig selv bliver til den hund som alle ønsker. Tænd og sluk. Tænd når der skal trænes og jagtes og sluk når vi skal hygge, være familiehund og bare være en del af flokken den nu lever i, Derfor er det bestemt anbefales værdigt at man jagttræner sin FT Spaniel. Også selv om den måske aldrig kommer i nærheden af rigtig jagt, så vil træning og stimuleringen af alt det som racen er lavet komme sig til udtryk i en glad og velafbalanceret hund. Husk på at al stimulering af hunden i den rigtig retning starter allerede fra den dag du henter din nye hvalp. Så kom ud på FT Spanieltræningspladserne og få trænet din herlige FT Spaniel til jagt. Du vil møde andre på pladsen der heller ikke går på jagt.

13 Sl idgigt og smerter hos hund Slidgigt og smerter hos hund Mange hunde rammes desværre med tiden af slidgigt, også kaldet artrose. Faktisk udvikler 1/5-del af allevoksne hunde (hunde over et år) slidgigt i mindst ét led (W. Nelson, C. Couto et. al, 4th ed.) i løbet af livet. Slidgigt er en såkaldt degenerativ ledlidelse, der medfører nedbrydning af ledbrusk og væv i og omkring leddene og kan skabe en konstant inflammation i leddet. Slidgigt er en kronisk lidelse der medfører vedvarende smerte og nedsat bevægelighed af det/de involverede led. Pånuværende tidspunkt findes derdesværre ikkenogenhelbredende kur for slidgigt - men hunden kan smertedækkes og udviklingen kan begrænses hvis der gribes ind i tide. Årsager og symptomer på slidgigt Der kan være forskellige grunde til at hunde udvikler slidgigt, og man taler generelt om primær eller sekundære årsager (N. Musco et al, 2019). Det er endnu ikke klarlagt hvad der er årsagen til primær slidgigt, hvorimod man ved en del om årsagerne til sekundær slidgigt. Hyppigste årsager til sekundær slidgigt: • Hofteledsdysplasi • Albueledsdysplasi • Patella luksation (“løs knæskal”) • Ledinstabilitet • Traume • Overvægt I et normalt og raskt led er knogleenderne, der bevæger sig over hinanden, dækket af et tyndt lag brusk og inde i leddet ligger der ledvæske, der er med til at “smøre” leddet. Brusken er elastisk og virker stødabsorberende og er på den måde med til at beskytte knogleenderne. Hvis brusken ødelægges og nedbrydes, fx som følge af en ledsygdom, vil knogle blottes, hvilket medfører smerte i leddet. Af dyrlæge Catina Frydendal

14 Sl idgigt og smerter hos hund Kroppen vil forsøge at kompensere ved at danne nyt knoglevæv rundt om leddet for at mindske bevægeligheden i leddet og dermed smerterne forbundet med dette. Derudover vil kvaliteten af ledvæske forringes, der kan opstå inflammation i leddet og der kan komme ophobning af ledvæske. Udover ledsmerter, kan dette tilsammen også føre til stivhed af leddet, forandret muskulatur og nedsat muskelstyrke samt overbelastning af andre led. Smerter som følge af slidgigt kan påvirke hundens aktivitetsniveau, præstation og livskvalitet betydeligt, og det er derfor vigtigt at reagere på symptomer der kunne være tegn på dette. Slidgigt vil som nævnt oftest medføre stivhed i leddene, og tegn på smerter kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Nogle hunden vil miste lysten til at gå ture eller vil bevæge sig i et langsommere tempo når man er på tur eller jagt. Det kan også blive vanskeligere for hunden at rejse sig, gå på trapper eller hoppe op i bilen. I sidste ende kan slidgigt udvikle sig til halten på et eller flere ben og nogle hunden kan også ændre adfærd eller begynde at udvise aggressivitet over for mennesker eller andre hunde. Halthed opstår oftest først sent i sygdomsbilledet, når de permanente skader er sket, og det er derfor vigtigt at der sættes tidligt ind med forebyggelse samt lindring af smerter. Behandlingsmuligheder Som nævnt tidligere er der på nuværende tidspunkt ikke nogen helbredende behandling af slidgigt, men der kan gøres meget for at forsinke udviklingen og reducere smerterne. Medicin: Hvis din hund udviser tegn på smerter, findes der heldigvis en række forskellige typer af medicin der kan afhjælpe dette. Mange smertestillende produkter virker også antiinflammatoriske og har derfor en særdeles gavnlig effekt på gigtsmerter. Det kan være nødvendigt at kombinere flere typer af smertestillende eller ændre dosis løbende afhængig af hundens behov, og her er det vigtigt at have en god dialog med sin dyrlæge om netop din hunds situation. Overvægt: Øget belastning på leddene er med til at forstærke eventuelle smerter og udviklingen af gigt. Det er derfor vigtigt at holde sin hund slank med et godt foder og passende mængde motion. Hvis hunden allerede er blevet for tung og døjer med smerter, er det nødvendigt at skifte over til et slankefoder for at få vægten reduceret. Mange gange vil et vægttab i sig selv mindske smerterne forbundet med slidgigt.

15 Sl idgigt og smerter hos hund Kosttilskud og leddiæter: Der findes mange typer kosttilskud eller særlige leddiæter hunden med fordel kan tildeles hvis der er tegn på gigt. Gå efter produkter der indeholder glucosamin, chondroitin, omega 3 og 6 og/eller grønlæbede muslinger. Disse indholdsstoffer har vist sig at have en gavnlig effekt på smerter og kan være med til at begrænse udviklingen af gigt ved at dæmpe inflammationen i leddet. Motion: Modsat hvad man umiddelbart skulle tro, så er det vigtigt at man bliver ved med at motionere sin hund, også selvom den bliver ældre. Bevægelse er godt, også for gigtpatienter, så længe det gøres fornuftigt og uden at overbelaste hunden. Det selvfølgelig vigtigt at hunden ikke har smerter, når den bevæger sig og derfor må den heller ikke udsættes for hård motion såsom lange løbeture, hurtig acceleration og stop eller vild leg. Forsøg at give hunden den samme mængde motion hver dag, som du som ejer ved den kan holde til. Kulde: Ligesommed mennesker kan gigtramte led føles mere ømme og stive hvis man bliver kold. Det skyldes bl.a. at blodcirkulationen nedsættes hvilket irriterer leddet yderligere og kan forstærke smerterne. Sørg derfor for at holde hunden varm med et dækken eller lignende hvis den bliver våd eller kold. Undgå også at hunden ligger direkte på et koldt gulv eller fliser.

16 Bl akhøj .dk Blakhøj.dk Med drømmen om ordentlige træningsfaciliteter er den tidligere vognmandsforretning P. Lindskow på Blakhøjvej 12, 8381 Tilst opkøbt og påbegyndt omforandring. Med sine knap 8 hektar kan Blakhøj pt. tilbyde en opvarmet hal til træning i dårligt vejr, oplyste græsarealer samt jagtligt terræn med direkte adgang til Borum stormose for vandarbejde. Derudover er der oprettet en mindre butik som sælger kvalitetsfoder og godbidder samt produkter til brug i træningen. Blakhøj ejes og drives af AnneMette Vendelbo, uddannet licenstræner, som forestår undervisningen sammen med føllene Carsten Carstensen samt Christian Bording. Og hvor vi måske skiller os ud fra så mange er, at vi udelukkende underviser og træner med positive træningsmetoder. Derudover uddanner og opdaterer vi os løbende via andre positive trænere samt relevante faggrupper. Og netop den positive træning synes at vinde popularitet hos flere og flere spanielejere. I hvert fald har vi i denne vintersæson kørt 5 hold om ugen, foruden enetimer samt temadage på Blakhøj. Vi har måttet sige nej til rigtig mange spanielejere pga. tidsmangel hvilket vi beklager. Men efterspørgslen på den positive træning er vi selvfølgelig dybt begejstret for og vi håber, den smitter af på endnu flere af vores trænerkolleger rundt om i landet.

17 Bl akhøj .dk Hvem er vi Som nævnt ejes og drives Blakhøj af AnneMette. Jeg er uddannet i forskellige regi som både instruktør og dommer og har haft interessen for hunde hele livet. Er vokset op med hund, har arbejdet på internat, opdrættet labradors og nu spaniels. Jeg har et blødt punkt for hunde og ejere der har udfordringer eller svært ved at få tingene til at fungere og halvdelen af de hunde jeg ejer pt. er da også omplaceringshunde. Dem har jeg arbejdet med og trænet op med placeringer i vinderklasse samt præmieringer på det danske og svenske mesterskab. Jeg opdrætter under kennelnavnet NoMoor og har lejlighedsvis hvalpe. Primært når jeg selv ønsker en hvalp. Carsten, som kommer fra Kolding området, har pt. 2 spaniels. Meg, som er trænet med traditionelle metoder med sparsom succes og My som er trænet med positive træningsmetoder. Meg har været stillet på workingtest, mens My skal i gang i den kommende sæson. Carsten er ivrig jæger og brænder for at videregive hans erfaringer med den positive træning. Christian, fra Østbirk, har Izzy. En mild tæve som med positive metoder er livet op og som er præmieret på workingtest. Sammen skal de ud og prøve kræfter med markprøverne i den kommende sæson. Christian var deltager til foredraget Kiks eller Klask, afholdt af DJSK og har siden da været fast besluttet på at gå den positive træningsvej.

18 Bl akhøj .dk Positiv træning Vores fælles passion for positive træningsmetoder har gjort, at vi har fundet sammen og nu knokler på, for at dygtiggøre os, udbrede og undervise i metoder som vi har set virke og som for os, giver så meget mere mening. Fælles er også, at vi brænder for at hjælpe de hunde og førere der måske ikke passer ind andre steder eller som står med udfordringer der kræver mere end et ugentligt træningshold. Vi kører derfor små hold, hvor der er tid til den enkelte og enetimer med tid afsat til både at arbejde med problematikkerne, men også sikre os at hundeføreren tager afsted med en fremtidig plan. Vi tror på, at ved at klæde hundeførerne på med viden om bla. adfærd og indlæringsprincipper, at vi kan skabe gode resultater, uden konflikter og med glade både hunde og førere. Alle 3 går vi på jagt og bruger vores hunde på både små og større jagter og nyder en samarbejdsvillig hund der arbejder for os. Og sluttelig kan vi alle istemme at hunde fylder enormt meget i vores liv. Både vores egne hunde, men også andres. Fremtiden Vi håber, at Blakhøj kan skabe rammerne om positive træningsmetoder af, især vores spaniels og at vi kan skabe et forum for sparring og erfaringsdeling for andre trænere og ejere. DJSK har allerede givet os platformen ifb. med foredraget Kiks eller Klask samt workshop på sidste års spanieldag som begge var en stor succes. Til sommer 2023 arbejder vi på en spanieldag med både interne og eksterne instruktører der netop omhandler positive metoder og som kan sætte ligesindede spanielejere i forbindelse med hinanden. Derudover har vi temadage på tegnebrættet som tillader hundeførere kortere forløb med fuld fokus på udvalgte emner. F.eks. lineføring eller afleveringer indlært, igen, med positive metoder..

19 T i lbud om sponsor af tale Tilbud om sponsoraftale Kære medlem og måske kommende sponsor. Først og fremmest hvor er det dejligt, at der er mange, der vil være med i denne specialklub hvor hovedvægten er lagt på kvalitet og positivt samarbejde om den nok mest populære jagthunde race i nyere tid. I skrivende stund er der knap 500 ordinære medlemmer og mere end 3000 Facebook medlemmer og begge tal er stigende. Dertil kommer alle de aktive hundeejere, der kommer ugentligt på de 13 træningspladser rundt om i hele Danmark. Et årligt sponsorat koster kr. 2500,- For dette tilbyder vi aktivt logo på hjemmesiden www.djsk.dk, aktiv logo i onlinemagasinet udsendt til hver enkelt medlem og lagt på Facebook (6 x om året), redaktionel omtale og artikel i online magasinet, samt benævnelse på alle vores aktiviteter. Udover ovenstående tilbyder vi muligheden for at være eksklusiv sponsor på vores markprøver. Som sponsor på en markprøve vil man være nævnt i annoncering af markprøven, nævnt i katalog, samt logo på mærkat på de dummier som vindes ved de pågældende prøver. Prisen for en markprøve vil være kr. 2800,- og der vil ved præmieoverrækkelse blive promoveret både logo og navn. Vi håber at høre fra jer om vi kan være heldige at få tegnet flere aftaler, samt om I vil have en markprøve eller 2 :) Venlig hilsen Dansk Jagtspaniel Klub

20 Sponsorer i DJ SK Sponsorer i DJSK Vi er utroligt glade for alle vores sponsorer! Støt vores sponsorer – de støtter os!

21 Fr a hvalp t i l Dansk J agt Champ ion Fra hvalp til Dansk Jagt Champion Guns Choice Bine, født d. 23. februar 2019, i daglig tale kaldet Villa. Michael bor sammen med sin kone og sine hunde på et dejligt landsted midt i et område med juletræer. Jeg bliver budt indenfor på en kop kaffe. Michael fortæller, at han tidligere har haft tre spaniels, som han udelukkende har trænet til jagt. I 2018, lige før jul, midt i jagt sæsonen, var hans daværende hund så uheldig, at et korsbånd i knæet sprang og han kunne ikke længere anvende hunden til jagt. Mellem jul og nytår søgte Michael på nettet efter en ny hund, han kom i snak med Jesper Brahe, som netop havde parret Abby (Guns Choice Curri) med Carnteel Hoizer of Greenbrush. Begge havde gjort det pænt på markprøver, fortæller Michael, og han skulle bare have en jagthund, han havde ingen intentioner om at gå på prøve med hunden. Med købet af hvalpen fulgte seks gange gratis træning med, som han lige så godt kunne bruge, selvom han mødte op med en vis skepsis – han havde jo tidligere selv trænet sine hunde. Ved at deltage i træningen fandt Michael ud af, at de kunne nogle ting på træningspladsen som for ham var nye. Han oplevede nogle helt andre metoder og tankegange i forhold til at træne hund, end han i forvejen kendte. Interview med Michael Dalsgaard, foretaget af Ulla Marstrand

22 Fr a hvalp t i l Dansk J agt Champ ion Metoder som han syntes gav rigtig god mening og som virkede. Det er ikke alt hvad han lærte på træningspladsen, der passede ind i hans måde at træne og tænke hundetræning på, men han tog det til sig, som han syntes gav mening. Siden da har Michael gået til træning i Hinnerup, fast hver forår og efterår, hvor han i øvrigt til foråret starter som træneraspirant og dermed uddanner sig til spanieltræner og kan hjælpe andre med træning af deres hund. Jeg er meget interesseret i at få at vide hvordan man træner sin hund fra hvalp og frem til de flotte resultater Michael har opnået med Villa, så jeg starter med at spørge hvordan, og Michael fortæller, at han lige fra han hentede Villa har trænet hende fem minutter hver dag. Det er vigtigt ikke at træne for lang tid ad gangen, fortæller Michael, man skal stoppe mens legen er god. Man kan hurtigt få lavet mere skade end gavn og sætte træningen en uge eller to tilbage, hvis man bliver ved for længe og for meget. Michael fortæller, at han i uddannelsen af Villa har lagt vægt på at Villa kom når der blev kaldt, at hun kunne gå pænt i snor, fri ved fod og at hun kunne sættes af og blive siddende. Denne tilgang har han med sig fra tidligere, hvorimod det at træne med tennisbold er noget nyt som Michael har lært på træningspladsen, og som han i dag finder er et godt redskab. Hundens glæde ved at finde tennisbolden, og det at have noget man kan gå tilbage til, når noget i træningen ikke lykkes. Michael anvender tennisbolden som et værktøj til at få hunden til at gøre noget bestemt eller på en bestemt måde. Tålmodighed er også en vigtig ting, fortæller Michael, sommetider syntes man at træningen ikke rykker sig ud af flækken i ugevis, så bliver tålmodigheden sat på prøve.

23 Fr a hvalp t i l Dansk J agt Champ ion Derudover har Michael den filosofi, at alt hvad hunden lærer som vaner, det afviger den ikke senere fra. For eksempel når han lærer hunden at den aldrig må løbe mere end femten meter fra ham, så vil den heller ikke gøre det senere på jagt, fordi det ligger som en vane i hunden. Derudover gør Michael en del ud af dirigeringstræning, noget der også på træningspladsen bliver gjort meget ud af, og som er godt at have med i bagagen, når der på jagt eller prøve skal hentes en fugl hjem. Hvis Vila ikke lige har markeret en fugl, så er Michael tryg ved alligevel at sende hunden ud efter fuglen, fordi han ved, at han kan dirigere hende. Markering træner Michael mest under søget ved han lader hunden søge, kaster en markering og fløjter derefter stop. Efterhånden sætter hunden sig når den ser en dummy i luften, allerede inden han når at fløjte stopsignalet. Michael fortæller, at han har lavet sig et areal, hvor han kan træne. Der er lidt brakmark, lidt pil, en vildremisse og lidt græs. Han har slået nogle stier i græsset så der er forskellige træningsmuligheder i lidt forskelligt terræn. En gang imellem går han ud i skoven og træner i lidt forskelligt terræn man kan møde, brombær, lidt tæt eller åben skovbund. Villa var i starten lidt utryg ved andre hunde, derfor mener Michael, at det er vigtigt at komme ud på træningspladsen med sine hunde. Han kan sagtens træne sine hunde færdige derhjemme, men der er ting man ikke kan træne selv, man har brug for andre til at kaste en dummy og det er godt for hunden, at der er andre hunde, der sidder og kigger på.

24 Fr a hvalp t i l Dansk J agt Champ ion I oktober 2020 var Michael på den første markprøve med Villa, men hun bestod ikke, dommeren mente hun gik forbi en fugl. Herefter blev alting lukket ned på grund af Corona. I oktober 2021 stillede Michael igen Villa på en markprøve på Brahetrolleborg, arrangeret af Dansk Jagtspaniel Klub. Her bestod hun og blev 3. vinder i åben klasse. Dagen efter tog Michael til Sverige og stillede Villa i vinderklasse, her blev hun 4. vinder. Herefter er det gået stærkt, fortæller Michael, fra Villa blev stillet på den første prøve, hvor hun ikke bestod og frem til nu har hun kun fået vinderplaceringer i vinderklasser. I 2021 opnåede hun 1. vinder på Gyllingnæs, 4. vinder på Esløv, 4. vinder Glorup Gods og 4. vinder på DJSK mesterskabet på Ørumgaard. I 2022 opnåede hun 2. vinder på Glorup Gods, 3. vinder på Hvolbækgård og 1. vinder på Krogenskær og blev Dansk Jagt Champion. Villa sluttede sæsonen af med en bestået på DJSK Mesterskabet. Hen over foråret og sommeren har han også stillet hende på DJSK´s working tests. Også her har Villa gjort det fremragende, idet Michael med Villa (Guns Choice Bine) suverænt med i alt 85 point vandt mesterskabet og Villa blev kåret som årets mest vindende Working Test hund og kan nu kalde sig Working test Mesterskabsvinder.

25 Fr a hvalp t i l Dansk J agt Champ ion Udover at være prøvehund anvender Michael Villa som jagthund, både hvor han på egen jagt skyder over hende og som hjælper på fasan og sneppejagt. Michael fortæller, at Villa er dejlig at have med på jagt, for hun holder hovedet koldt, også når der er mange fugle. Hun bliver ikke varm og går af hånd. Hun er således en meget ærlig hund, som han kan stole på. Hun går dog altid lige til grænsen, skytterne kan godt lide hende, hun er flere gange blevet skytternes favorit og har fået præmie for Guns Choice. Dog indrømmer Michael, er hun her sidst på jagt sæsonen måske blevet lige lovlig frisk. Villa har i sommeren 2021 fået et kuld hvalpe med Tack (Mcridgeness Gadwalll af Guns Choice), herfra har Michael beholdt en hvalp, som hedder Villas Porche, til daglig kaldet Pippi. Hun er indtil nu stillet på to markprøver, hvor hun har opnået en 2. vinder og en 1. vinder, så det ser lovende ud, fortæller Michael, hun var kun femten måneder, da hun første gang blev stillet på prøve. I støbeskeen er at lave et kuld mere med samme kombination, da de to forældrehunde ser ud til at passe godt sammen. Jeg takker Michael for hans tid og kører derfra med masser af inspiration til at gå hjem og træne mine egne hunde.

26 DJ SK træningspl adser By Træningsplads Ansvarlig Mobil Nordjylland Aabybro Kærvang Spaniels Jesper Brahe 60534410 v/Bo Ottesen Østjylland Hinnerup Kennel Guns Choice Jesper Brahe 60534410 Tilst Blakhøj AnneMette Vendelbo 21704332 Viby J. Aros Gundogs Søren Thingbak 41859891 Østbirk Kennel Spot On Jane Skov 24686982 Vestjylland/Himmerland Haderup Kennel Bjelle Bjarne Skovdal 23601910 Ålestrup Kennel Havredal Lasse Sloth 20450590 Sønderjylland Løgumkloster Høgedal Gundogs Kenneth Høgedal 31220961 Fyn Mesinge Kennel Speedster Maria Lundin 51440052 Aarup Kennel Berriedale Henrik Dall 54580830 Sjælland Korsør Kennel Happyfield Steen og Liselotte Hendriksen 21176545 Allerød Kennel Gl. Allerødgård Mikkel Nielsen 27827774 DJSK træningspladser

27 F T Spani eltræning v. Kennel Speeds ter Træningsplads under Dansk Jagtspaniel Klub beliggende ved Kerteminde. Vi tilbyder hvalpe- unghunde- samt jagttræning af FT Spaniels. Vi tilbyder ligeledes enetimer. Underviserne er Maria Lundin som er licenstræner samt Jesper Sagen som går føl pt. Vi fører begge FT Spaniels på markprøver samt jagt. Positive samt belønningsorienterede træningsmetoder er vores hjertesag, hvor vi bygger hundene op på succeser og positive oplevelser med føreren således at man opbygger et fællesskab sammen med sin hund. Vi arbejder med små hold så der er tid til de enkelte kursister og vi bruger tid på at bygge teori på så man har en grundlæggende forståelse for træningen. Der er lagt tid ind imellem holdene til at få vendt stort som småt og hygge sig med de andre kursister. Kontakt Maria på mobil 51440052 ved interesse. Vel mødt. FT Spanieltræning v. Kennel Speedster

28 F T Spani eltræning v. Kennel Speeds ter Kontakt os gerne på info@djsk.dk med spørgsmål. Vi er altid klar til at lytte og hjælpe, hvis du måtte have noget, som du mangler svar på. Dansk Jagtspaniel Klub Adresse Haraldslundvej 1 8382 Hinnerup Mail: info@djsk.dk Hjemmeside: www.djsk.dk Bestyrelsen Formand, Jesper Brahe, tlf.: 60634410 Næstformand, Bo Ottesen, tlf.: 21216626 Kasserer, Mogens Pedersen, tlf.: 27535051 Thomas Degn, tlf.: 51445983 Jan Lundgaard, tlf.: 24686926 Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank Kontonr. 7670 8853751 IBAN: DK5476700008853751 MobilePay: 861666 Kontingent Enkelt medlemskab 360 kr./årligt Familie medlemskab 500 kr./årligt ‘Førstegang‘ spanielejere gratis første år kasserer@djsk.dk

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAwNg==